Comunicado extraordinario - DeclaraciĆ³n del Estado de Alarma

Comunicado extraordinario tras la declaración del Estado de Alarma por el Coronavirus (Covid-19)

 

El pasado domingo 15 de marzo entró en vigor el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se declara el ESTADO DE ALARMA.

En virtud de lo anterior, se informa de las medidas que hemos tomado con el fin de garantizar plenamente el servicio a todos nuestros clientes.

Nuestras oficinas estarán abiertas y a su disposición de 9:00h a 14:00 h

Hemos ajustado el horario para garantizar su seguridad y la de nuestros empleados, que pasan a realizar su labor de forma telemática sin merma alguna de servicio

Estaremos disponibles para ti desde forma telemática o telefónica a través de los teléfonos y correos electrónicos habituales. 

 

EMPRESAS

Ext.

e-mail

TELF

ORIOL SALVADO

 

oriol@seguros-salvado.com 

977317416

ALBERT SALVADO

 

albert@seguros-salvado.com 

 

MONTSE MARTI

2

comercial@seguros-salvado.com 

 

     

 

SINIESTROS

   

 

ANDREU GENIUS

1

tramitacio@seguros-salvado.com 

977317490

LIDIA MANRIQUE

1

siniestros@seguros-salvado.com 

 

     

 

ADMINISTRACION

   

 

LLORENÇ FARNOS

3

administracion@seguros-salvado.com 

977317411

SIÓ NAVARRO

2

contratacion@seguros-salvado.com 

 

MAITE SANCHEZ

3

contabilidad@seguros-salvado.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Para urgencias pueden llamar a los teléfonos siguientes:

 

COMPAÑIA 

TELF. ASISTENCIA AUTOS

TELEF. GENERICO ATENCION CLIENTE

ALLIANZ 

914522912 / 901100128

902300186 

AXA 

902011000 / 911119543

902404084 / 918070055 

FIATC 

900 302 020 /902367367

917015757 / 933270945 

GENERALI 

915140028

902333433 

LIBERTY 

900404028 / 934890567

900243657 

MAPFRE 

918365365 / 900112213

918365365 

PLUS ULTRA 

902151015 / 917 838383

917838383 

REALE 

902365240 / 910920263 

902365240 / 910920263 

ZURICH 

934165040 / 902340430

913755755 

CATALANA OCCIDENTE 

902120090 

932220212 / 902344000 

 

Os deseamos la máxima salud para vosotros y vuestras familias y quedamos a vuestra disposición. Saludos cordiales 

Benvinguts a Assegurances Salvado

Benvinguts a Seguros Salvado

Li proporcionem serveis integrals en gerència de riscos i contractació d'Assegurances o altres programes empresarials adaptats a cada sector d'activitat.

Disposem d'un equip humà de professionals tècnics i comercials capacitats per a la contractació i gestió de les seves necessitats. Cercarem la solució idònia a aquestes necessitats.

Les accions empreses amb vostè venen dimensionades pel valor afegit que Seguros Salvado diposita en totes elles, oferint-li un servei personalitzat d'elevat grau de satisfacció.

A Seguros Salvado, podrà informar-se dels plans i productes que li oferim, beneficiar-se del recolzament en l'assessorament, la contractació i manteniment directe dels seus productes, així com, mantenir un contacte permanent i personalitzat.

Que li Oferim

Albert Salvado Corredoria d'Assegurances (inscripció J293GC, Registre especial de la Direcció General d'Assegurances), proporciona serveis integrals en gerència de riscos i contractació d'assegurances a més de 2.000 clients, inclouent a empreses de primera linia amb presència nacional i internacional, en els més diversos sectors d'activitat.

Disposa d'una important estructura tècnica i comercial amb una gran capacitat logística, amb un equip humà de professionals capacitats per a la contratació i gestió de les cobertures més especialitzades, donant així solució a totes i cadascuna de les necessitats empresarials, sigui quin sigui el seu nivell de negoci.

Assegurances Salvado ofereix els seus serveis integrals aplicant una metodologia molt precisa: primer designa a l'executiu responsable de la compte, realitzant una inspecció tècnica dels actius i riscos, una valoració de la cobertura vigent per determinar les diferents opcions i el seu cost, així com les polítiques d'actuació més adequades en cada cas (mesures de prevenció i seguretat, peritatge, financiació).

Determinada l'opció més interessant pel client, negocia els contractes en les millors condicions de mercat amb companyies de provada solvència, facilitant inclús un pla individualitzat de financiació i assessorant en la implantació de les normes administratives i de procedimient intern per la gestió dels contractes i reclamacions en cas de sinistre.

Assegurances Salvado treballa amb una clara vocació d'apropament als seus clients per mig d'un servei personalitzat que fa molt més eficaç el departament de gestió i control de riscos.

Serveis a Empreses

Gerència de Risc o RISK MANAGEMENT

Podem definir-ho com el procés de planificar, organitzar, dirigir i controlar els recursos i activitats d'una empresa, per minimitzar els efectes adversos dels successos accidentals que li afectin, al menor cost possible.

Entenem el Risk Management, como l'aplicació de les tècniques d'identificació, evaluació i control dels riscos en l'empresa.
El nostre servei inclou:

 • Inspecció d'ingenieria - Es realitza mitjançant enginyers especialitzats en prevenció i seguretat.
Identificació, valoració, anàlisi i avaluació de riscos.

A partir de l'informe d'inspecció treballem amb tots els departaments implicats per estudiar els nivells de probabilitat i gravetat d'ocurrència.

 • S'inclouen a l'informe les recomanacions de millora de risc i el càlcul detallat dels escenaris que es poden produir en cas de sinistre.
Anàlisi del programa d'assegurances.
 • Estudi detallat dels contractes d'assegurança vigents.
 • Disseny del programa d'assegurances i proposta de la política a seguir.
 • Càlcul dels nivells de retenció.
 • Transferència mitjançant clàusules en contractes mercantils.
Predicció, prevenció, protecció.

Desenvolupament del Pla de control i millores per eliminar o reduir els riscos.

 • Elaboració de Plans de emergència i contingència.
Financiació dels riscos.

Retenció Franquicies, carèncias, deduibles, límits d'indemnització...

 • Transferència Contracte diferent de l'assegurança: clàusules d'exoneració, subcontractacions...
Missió i Actuació.

Proporcionem als gestors eines d'ajuda en la presa de decisions respecte les polítiques de prevenció i financiació de riscos idònies per l'Empresa.

 • Efectuem l'anàlisi, seguiment i control dels riscos, de l'actuació de la corredoria, de les pòlisses, capitals assegurats i sinistralitat.
 • Coordinem les millores i adaptacions pertinents en funció de l'evolució de l'empresa.
 • Col.laborem en l'elaboració de plans d'emergència i contingència.
 • Col.laboració amb departament de Seguretat-Enginyeria.
 • Pla d'Emergència.
 • Pla de Contingència.
 • Informes periòdics.
 • Estudi professional dels riscos.
 • Coneixement del mercat Control extern.
Beneficis:
 • Millores en prevenció de sinistres
 • Reducció de danys en accidents
 • Celeritat en la recuperació d'activitat
 • Coneixement de la situació actual
 • Qualitat i adaptació de les cobertures
 • Optimització en primes d'assegurances
 • Menor dedicació dels directius a la gestió de prevenció -assegurances

Serveis a Particulars

Si desitja informació detallada de cadascun dels nostres productes de risc pot consultar-los en la secció de productes. Els trobarà agrupats en funció de les següents categories:

 • Combinats
  Informació detallada dels rams de comerç, comunitats i de llar amb especificació d'algunes de les garanties més usuals de cadascun d'ells.
 • Automòbils
  Bàsicament informació dels rams d'automòbils i, de ciclomotors i motocicletes, detallant àmpliament cadascuna de les garanties pròpies d'aquests productes. Es detallen alhora els condicionats i les sumes assegurades en les cobertures de cada risc.
 • Industrials
  Inclou els productes d'avaria de maquinària, danys materials, riscos en trànsit de mercaderies segons mitjà de transport i el risc per la pèrdua de beneficis.
 • Responsabilidad Civil
  Productes exclusius de responsabilitat civil en el cas d'agressió d'animals (domèstics), comunitats, explotació, o bé, accidents laborals en els que es produeix lesió o mort d'empleats.
 • Estalvi / Inversió
  Productes d'inversió subjectes a la tributació i els seus pertinents avantatges fiscals tant dels fons d'inversió en valors mobiliaris, amb les seves diferents modalitats de risc, com altres productes essencialment pensats per l'estalvi a llarg plaç com plans de pensions o de jubilació.
 • Vida i Salut
  En aquest apartat trobarà informació referent als productes que asseguren la seva persona i/o familiars. Assegurances d'accidents, previsions, subsidis, salut, vida, vida estalvi i vida risc. Podrà triar entre les diferents modalitats la que millor s'adeqüi a les seves necessitats.

Si els productes exposats no cobreixen satisfactòriament les seves expectatives, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres, analitzarem personalment el seu cas en particular i buscarem la solució adequada a la seva necessitat.

Per això, pot visitar la secció de contactes.